Meijnerswijck Veelgestelde vragen

Nieuwbouw

 • Zeker. Meijnerswijck wordt niet alleen een plek om te wonen, maar ook een plek om te ondernemen en te ontspannen. We creëren ruimte voor diverse voorzieningen waaronder horeca, culturele bedrijven en recreatieve mogelijkheden. De havens, gelegen tegenover het stadscentrum van Arnhem, hebben een dynamischer karakter dan Meijnerseiland.

 • Hou je van natuur en toch het bruisende stadsleven? Dan is wonen in Meijnerswijck iets voor jou. Iedereen is welkom! Van alleenstaanden of tweeverdieners tot gezinnen tot senioren. Van starters tot doorstromers tot ondernemers. We streven naar een gevarieerde mix van woningen in verschillende prijsklassen.

  Zoals afgesproken met de gemeente Arnhem is ongeveer een kwart van de door ons ontwikkelde woningen rondom de ASM Haven en de Haven van Workum beschikbaar als sociale huur- en betaalbare koop. Op Meijnerseiland bieden we uitsluitend woningen in de vrije sector aan.

 • De precieze prijzen moeten nog worden vastgesteld. We streven naar een variatie in prijzen, van sociale huur en betaalbare koop tot woningen in de vrije sector. Hierdoor zullen er woningen beschikbaar zijn in verschillende prijssegmenten.

 • De woningen zijn nog in ontwikkeling; de exacte gemiddelde oppervlakte wordt nog nader bepaald. Naar verwachting zullen de woningen variëren van ongeveer 50 m2 tot 250 m2 gebruiksoppervlak.

 • De hoogtes van de gebouwen worden zorgvuldig afgestemd op het omliggende groen. Gebouwen langs de randen, waar de grond lager is, zullen ook minder hoog zijn. Op de landtong, waar de Stadsblokkenwerf en de hoogste bomen zich bevinden, zullen de gebouwen juist hoger zijn. Het uitgangspunt is altijd: afstemming met het landschap en de historie van het gebied.

 • Wij realiseren maximaal 430 woningen: 80 woningen op Meijnerseiland en 350 woningen in de Stadshavens.
  Natuurlijk betekent dit meer drukte in het gebied. Niet alleen door toekomstige bewoners, maar ook door alle Arnhemmers die het gebied bezoeken. De drukte in het natuurgebied neemt hierdoor toe. Maar we creëren een zo autoluw mogelijke woonwijk. Alleen bewoners, bezoekers van bewoners, mindervaliden en personeel van bedrijven in het gebied hebben toegang met de auto. Zo willen we het natuurlijke karakter van het park zoveel mogelijk behouden – robuust, stoer en groen.
  Ook heeft de gemeente Arnhem een beheervisie opgesteld voor het natuurgebied. Hierin is het gebied opgedeeld in verschillende zones:
  Stadshavens: de twee meest levendige delen van het gebied, mede dankzij hun ligging tegenover het stadscentrum van Arnhem.
  Meijnerseiland: een gebied dat door de nabijheid van natuur aanzienlijk rustiger is. Bovendien liggen de woningen ‘verscholen’ in het groen.
  Het natuurgebied: hoe zuidelijker je gaat, hoe minder druk het wordt. De mate van toegankelijkheid speelt daarbij een rol; bijvoorbeeld met meer of minder paden en aanwezige functies in het gebied.

 • Je kunt je interesse tonen/en of je aanmelden via ons contactformulier. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook voor al je vragen zijn wij beschikbaar.

Gebied

 • Meijnerswijck is een uiterwaardengebied aan de zuidelijke oever van de Nederrijn, tegenover het stadscentrum van Arnhem. Het gebied combineert ruige met lieflijke elementen; met groene oevers, uitgestrekte waterpartijen, weelderige wilgenbossen en open grasvlaktes.

  Tot nu toe kwam de Arnhemmer nog maar zelden met het gebied in aanraking. Dat kwam door de moeilijke toegankelijkheid, het ruige karakter en op sommige plekken zelfs de vervuiling of verwaarlozing. Vanaf 2008 zijn er stappen gezet om dit te verbeteren. Politici en inwoners van Arnhem gingen met elkaar in gesprek en KondorWessels Projecten stelde een plan van aanpak op. In 2016 sprak Arnhem zich tijdens een referendum positief uit over verdere uitwerking van dat plan. Dit maakte de weg vrij voor verdere ontwikkeling. In maart 2023 werd het onherroepelijke bestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk gerealiseerd; een mijlpaal voor het gebied.

 • De natuur in Meijnerswijck is adembenemend. Het is een thuis voor bevers, ganzen en watervogels. Er grazen wilde paarden en runderen. Wind en water hebben vrij spel. Dit natuurgebied blijft zoals het is: groen. Sterker nog: we gaan de bestaande natuur verbeteren. En daarbij zelfs natuur toevoegen: strand, bossen, duinen, zwem- en vaarwater en kilometers begaanbare oever. Het wordt een stuk toegankelijker. Hoe we dat precies gaan doen? Dat lees je hier.

 • De plannen zijn duidelijk: Meijnerswijck moet Meijnerswijck blijven. Daarbij staat één ding centraal: we behouden en versterken de natuurlijke schoonheid. Evenwichtig en duurzaam. Met ruimte voor de natuur. En ruimte voor de rivier. En dat gebeurt ook: er wordt niet gebouwd in het uiterwaardenpark. De woningbouwplannen richten zich enkel op het gebied rond de havens en de voormalige steenfabriek Ariëns. Dit zijn plekken waar al bebouwing is. Hier wordt ruimte gecreëerd voor wonen en culturele en recreatieve activiteiten, zonder de bestaande natuur in gevaar te brengen.

 • Om deze plannen te realiseren hebben we onder andere een vergunning van Rijkswaterstaat nodig: de Waterwetvergunning. We hebben Rijkswaterstaat daarom goed betrokken bij de planvorming. Rijkswaterstaat heeft deze vergunning verstrekt en geeft daarmee goedkeuring voor onze plannen.

 • De nu nog kale vlakte aan de voet van de John Frostbrug wordt een park dat je het hele jaar door kunt gebruiken. Chillen aan de oever, een rondje over een hardloopbaan, je dagelijkse workout of barbecueën met vrienden.
  Een aantal keer per jaar vinden festivals en evenementen plaats op dit terrein. Op die momenten is het terrein niet toegankelijk. Evenementen zijn een wezenlijk onderdeel van het project, net als de ruimte die wij geven aan de rivier en de natuurontwikkeling. Wij zoeken daarbij naar een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid.
  De afgelopen jaren hadden de evenementen weinig beperkingen. Door het creëren van ruimte voor de rivier, het realiseren van een duurzaam festivalterrein en natuur, en door de komst van woningen komt het gebied er anders uit te zien. Ongetwijfeld gaan ook de evenementen er hierdoor anders uitzien. Daarnaast geldt dat wij naast de vertrouwde evenementen de wens hebben voor een verbreding in het aanbod.

 • Meijnerswijck is goed bereikbaar met het OV: er ligt een bushalte op de Eldenseweg, centraal in het gebied en op loopafstand van de bestemmingen. De entree van het uiterwaardenpark ligt direct aan de overzijde van de Mandelabrug, op 750 meter afstand van het Centraal Station.

 • Ja, dat kan! Het evenement moet wel passen binnen de kaders die het bestemmingsplan biedt. Daarnaast heb je een vergunning van de gemeente nodig. Neem contact met ons op om de beschikbaarheid en mogelijkheden van het terrein te checken.

 • Informatie over basisscholen in Arnhem is te vinden op PO Wijzer. Op de website van Kidsproof is informatie te vinden over kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De middelbare scholen verzamelen zich op KiesJeNieuweSchool.nl

 • De grootste sportvoorziening is natuurlijk… het gebied zelf! Hier kun je wandelen, struinen, fietsen en hardlopen. Daarnaast is er een gym in het gebied en zijn er verschillende bootcampclubs die lekker in de buitenlucht bezig gaan. Ook zijn er veel mogelijkheden voor watersport, zoals roeien op de Rijn en suppen in de plas van Bruil.

 • Het centrum van Arnhem bevindt zich op korte afstand en biedt een scala aan horecagelegenheden en winkels. Ook binnen het plan zijn er mogelijkheden voor kleinschalige dag- en avondhoreca, waardoor er met de tijd ook in Meijnerswijck gelegenheid zal zijn voor eten en drinken.

 • n het gebied zijn al verschillende culturele mogelijkheden aanwezig, zoals de Stadsblokkenwerf en Cirque de la Liberté. Daarnaast stellen we een gebouw beschikbaar voor culturele activiteiten en wordt er nieuwe openbare ruimte op Meijnerseiland gecreëerd die de stad ter beschikking staat. Het is mede aan Arnhem als stad zelf om culturele initiatieven toe te voegen aan het gebied, zodat er een divers cultureel aanbod ontstaat.

Openbare ruimte

 • Per saldo zal het aantal bomen met ruim 1.600 bomen toenemen. Maar het is onvermijdelijk dat we een aantal bomen moeten kappen. Hiervoor voeren we verplichte boomanalyses uit en regelen we de benodigde vergunningen. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de bomen die op korte afstand van de werkzaamheden staan te beschermen. Hiervoor werken we aan een gedetailleerd plan.

 • Meijnerswijck wordt primair ontwikkeld als een park met een focus op natuur en recreatie. Autoverkeer wordt beperkt en er wordt naar gestreefd om het gebied voor wandelaars en fietsers makkelijker bereikbaar en toegankelijk te maken. Zowel voor recreanten en bezoekers als voor bewoners.
  Het project voldoet aan de geldende parkeernormen. De woningen in het gebied zijn net als nu alleen per auto bereikbaar voor bewoners en hun bezoekers. Zij kunnen er parkeren of maken gebruik van een deelauto. Maar: bezoek je het park, een festival of een restaurant? Dan kan dat alleen te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of met het pontje.

 • Om het gebied beter bereikbaar te maken, wordt de ontsluiting verbeterd door een rechtstreekse aansluiting naar de Eldenseweg te creëren. Hierdoor wordt de toegang tot Meijnerswijck gemakkelijker en efficiënter.

 • Om het gebied beter bereikbaar te maken, wordt de ontsluiting verbeterd door een rechtstreekse aansluiting naar de Eldenseweg te creëren. Hierdoor wordt de toegang tot Meijnerswijck gemakkelijker en efficiënter.

Bouwoverlast

 • Op basis van onze verwachtingen is er geen gevaar voor wateroverlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden. We monitoren al enkele jaren het grondwater in het gebied en de omgeving. Deze monitoring wordt tijdens en na de bouw voortgezet, om ervoor te zorgen dat mogelijke effecten op het grondwaterpeil zorgvuldig worden geëvalueerd en beheerd. We zijn toegewijd aan een zorgvuldige beheersing van het grondwater.

 • Het is onvermijdelijk dat er geluidshinder optreedt als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Onze omgevingsmanager zal de directe buren informeren en doet dat huis-aan-huis. We zijn toegewijd aan een open en constructieve communicatie met de omgeving om de impact van de bouwwerkzaamheden te beheersen.

 • Er zal onvermijdelijk enige overlast zijn als gevolg van het bouwverkeer. Ons doel is om de overlast tot een minimum te beperken. We streven ernaar zo vroeg mogelijk te beginnen met de aanpassing van de oostelijke ontsluiting, zodat de wijk Malburgen zo veel mogelijk ontzien wordt. We begrijpen de zorgen over overlast en zullen proactieve maatregelen nemen om de impact op de omgeving te minimaliseren.

 • We nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat eventuele historische of gevaarlijke vondsten op een verantwoorde manier worden behouden en dat de veiligheid gewaarborgd blijft. Het onderzoek hiernaar is al gestart.Met name bij de eerste meters die we ontgraven, zal het tempo laag zijn. De kans op het aantreffen van niet-gesprongen explosieven of archeologische vondsten is in deze lagen het grootst. Deze graafwerkzaamheden vinden plaats onder toezicht van een archeoloog en een milieukundige.

 • De afstand tot de bestaande panden is over het algemeen behoorlijk groot. Voor panden waarvan we denken dat er toch effecten kunnen optreden, zullen we vóór de start van de werkzaamheden inspecties uitvoeren. Onze voornaamste zorg is om de impact van de bouwwerkzaamheden op nabijgelegen panden tot een minimum te beperken en eventuele effecten actief aan te pakken. Veiligheid en zorgvuldigheid staan voorop.

 • We verwachten dat de werkzaamheden doorgaan tot ongeveer 2030, met een zwaartepunt in de periode tussen 2026 en 2027. Onze tijdlijn geeft straks een indicatie van de planning van het project, zodra deze rond is.

Proces en communicatie

 • Het bestemmingsplan voor het project is onherroepelijk. We staan nu (oktober 2023) op het punt om de benodigde vergunningen aan te vragen voor de bouw- en aanlegwerkzaamheden, zoals de omgevingsvergunning. Dit betekent dat we ons momenteel in de fase bevinden waarin de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw en ontwikkeling van het gebied plaatsvinden.

 • Als omwonende of vertegenwoordiger van een organisatie ben je altijd welkom in ons informatiecentrum, waar we graag – op afspraak – toelichting geven op de plannen. Als je ideeën hebt die binnen de vastgestelde kaders passen, staan we daar altijd open voor. Hoewel we eerder actief in gesprek gingen met belanghebbenden, ligt de huidige focus voornamelijk op informeren. Uiteraard nemen we input serieus bij de verdere ontwikkeling van het project.

  Belanghebbenden die naar verwachting direct overlast zullen ervaren, worden individueel geïnformeerd. Het creëren van een goede balans tussen de bouwactiviteiten en de leefbaarheid van de buurt heeft onze aandacht.

 • WIE WAT
  KondorWessels Projecten Ontwikkeling gebied
  Bouwbedrijf Wessels Rijssen Bouw woningen rondom de ASM Haven
  Veluwezoom Verkerk Bouw Bouw woningen rondom de ASM Haven
  Gebr. Van Kessel Realisatie infra
  Van Hattem en Blankevoort Realisatie bruggen
  Visser & Smit Hanab Aanleg kabels en leidingen
  Buro Harro Ontwerp landschap
  Aveco de Bondt Onderzoek + ontwerp oostelijke aansluiting
  Willemsen Makelaars Verkoop woningen
  RedMatters Gebiedsmarketing
  InCombinatie Hardware marketing

   

  Architectenbureaus die de woningen in deelgebied ASM Haven ontwerpen:

  De Zwarte Hond
  Paul de Ruiter Architects
  Diederendirrix
  Cobe (DK)
  Roffaa

 • Op basis van het huidige inzicht, oktober 2023, is het plan om in januari 2024 te beginnen met de sloop van enkele bestaande panden. Uiterlijk begin 2025 verwachten we te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. Deze tijdlijn geeft een indicatie van de verwachte startdata voor de verschillende fasen van het project.

 • Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de werkzaamheden in het gebied kun je contact opnemen met de omgevingsmanager:

  Naam: Govert van Hooff

  E-mail: ghooff@avecodebondt.nl