Meijnerswijck Het plan

Meijnerswijck transformeert tot een toegankelijk en uitgestrekt recreatie- en woongebied waar je kunt genieten van alles wat het te bieden heeft. Van fietsen over de dijk, genieten aan het water, picknicken op het stadsstrand of struinen door de natuur: het kan allemaal in Meijnerswijck.

Ons plan is helder: meer natuur, meer cultuur, meer recreatie. Vervuilde plekken nemen we onder handen. Zo ontstaat er in het hart van de stad een schitterende groene oase; het grootste uiterwaardenpark van Europa! Een plek waar je heerlijk kunt wonen. Een plek die bruist en altijd in beweging is. En tegelijk rust uitstraalt.

Verbinding tussen stad en groen

Gelegen langs de oevers van de Rijn, strekt een landschap van maar liefst 300 hectare zich uit over de uiterwaarden van de rivier. Tegelijkertijd is dit gebied het kloppende groene hart van Arnhem, dat stadsdelen met elkaar verbindt. De mogelijkheden van deze grond zijn hierdoor eindeloos: we creëren een natuur-, recreatie- en woongebied waarin wandelgebieden, stadsstranden en bebouwing elkaar afwisselen. Op minder dan 1 procent van het totale gebied komen circa 430 woningen, waaronder sociale huur en koop. Ook maakt een vervallen stuk industriegebied ruimte voor natuurinclusieve bebouwing én voor de rivier. Binnen het hele plan krijgt de natuur vrij spel; dat is niet alleen prachtig, maar ook duurzaam. We nemen hiervoor de volgende maatregelen.

1) Ruimte voor de rivier

De rivier staat centraal in de plannen – zij krijgt alle ruimte. Met concrete acties zorgen we voor waterstandsdaling tijdens hoogwater. Zo verlagen we een deel van het festivalterrein en leggen we een nieuwe nevengeul aan ten zuiden van Meijnerseiland. Deze nevengeul, die van Meinerseiland een (schier-)eiland maakt, gaat pas meestromen bij hoge waterstanden. Bovendien heeft de geul een permanente connectie stroomafwaarts met de Neder-Rijn, en is ze zó diep dat er zelfs in droge zomers meer dan een meter water in staat.

2) Altijd droge voeten

De nieuwe bebouwing plaatsen we op een veilige hoogte, minimaal 14.00 meter boven NAP. Dit overstijgt het huidige hoogst bekende hoogwaterpeil, dat theoretisch slechts eens in de 1250 jaar kan voorkomen – maar in de praktijk zelfs nog nooit is gebeurd. We gaan dus voor hoog en droog! Zelfs de nieuwe toegangswegen naar de diverse woongebieden leggen we hoogwatervrij aan. We maken gebruik van een doorlaatwerk waar het water bij hoogwater onderdoor stroomt. Zo blijft het wegdek boven rivierwaterpeil en is Meijnerseiland altijd bereikbaar.

3) Autoluw

We streven naar een autoluw gebied in Meijnerswijck. Recreatie staat in dit gebied centraal en daarom krijgen voetgangers, fietsers en de natuur de hoogste prioriteit. Autoverkeer beperken we daarom zoveel mogelijk. Alleen bewoners, bezoekers van bewoners, mindervaliden en personeel van bedrijven in het gebied hebben toegang met de auto. Zo willen we het natuurlijke karakter van het park zoveel mogelijk behouden – robuust, stoer en groen.

4) Alternatieven individueel vervoer

Om een autoluw gebied te creëren, stimuleren we bewoners en bezoekers actief om andere vervoermiddelen te kiezen. We creëren prettige voetgangersroutes naar het centrum en vlotte fietspaden naar onder andere Arnhem Centraal.

5) Bereikbaarheid OV

Meijnerswijck is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. De ingang van het uiterwaardenpark ligt recht tegenover de Mandelabrug, op slechts 750 meter van het Centraal Station. Op loopafstand is een centrale bushalte (Eldenseweg) aanwezig. Bezoekers van bewoners die toch met de auto komen, parkeren buiten het park (beperkte beschikbaarheid) en leggen het laatste deel van hun reis af met de pont, te voet of op de fiets. Het transferium bij Gelredome is hierbij de voorkeurslocatie voor parkeren, met meer dan 100 parkeerplaatsen. Hier wordt de beschikbaarheid van deelfietsen verbeterd, als ook de aansluiting op openbaar vervoer. Bezoekers die zowel Meijnerswijck als de binnenstad willen verkennen, kunnen gebruik maken van de parkeergarages in de binnenstad en de oversteek over de Rijn maken per pont.

6) Parkeren uit het zicht

Parkeren doen we in Meijnerswijck lekker uit het zicht! Alleen bewoners en hun bezoek hebben toegang met de auto tot Meijnerseiland en de ASM Haven. De bewoners van de ASM Haven parkeren hun auto in de gedeeltelijk ondergrondse garage; daarnaast is er een beperkt aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor bezoekers van bewoners en mindervaliden. De Haven van Workum is vrij bereikbaar, met beperkte parkeergelegenheid voor bijvoorbeeld bezoekers van het park of het watersportcentrum. Ook op Meijnerseiland pakken we het parkeren discreet aan. Bewoners parkeren hun auto uit het zicht, bijvoorbeeld in of onder de woning, in een patio of in een door architectuur omsloten buitenruimte. Bezoekers parkeren langs de zijwegen, zodat de hoofdroute het domein van fietsers en voetgangers blijft.

7) Landelijk karakter, lage snelheid

We gaan voor behoud van een landelijk karakter in het gebied. Door het aanleggen van een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten op de Eldenseweg verbeteren we de toegankelijkheid van Meijnerswijck, zowel vanuit het noorden als het zuiden van Arnhem. Verkeer hoeft hierdoor niet meer door Malburgen te rijden, waarmee we hinderlijke verkeersopstoppingen voorkomen. Dit deel van de Eldenseweg maken we tot een stadsweg met een maximumsnelheid van 50 km per uur. Bijkomend voordeel hiervan is dat het geluidsniveau in het park aanzienlijk afneemt.

Ook fietsers krijgen minder last van autoverkeer, omdat we de twee huidige kruispunten op het fietspad Rijnwaalpad vervangen door één kruispunt met een nieuwe toegangsweg. De afslag van de Eldenseweg sluit vrijwel direct aan op de nieuwe Parkweg die als een smalle, landelijke weg door het gebied slingert en de verschillende enclaves met elkaar verbindt.

Een nieuwe, rechtstreekse aansluiting op de kruising van de ASM Haven, waar de grootste concentratie nieuwe woningen komt, zorgt ervoor dat langzaam verkeer op de Stadsblokkenweg weinig hinder ondervindt.