Meijnerswijck Het proces

Meijnerswijck zorgt voor verbinding. Onlosmakelijk. Niet alleen tussen mens en natuur en tussen de stadsdelen, maar ook tussen Arnhem als stad en de realisatie van toekomstbestendige ideeën. Het is een gebied met een rijk verleden en enorm veel potentie. Potentie die we gaan benutten. Met meer natuur, cultuur en recreatie. En met het creëren van het grootste uiterwaardenpark van Europa, zetten we de stad nóg meer op de kaart. Klaar voor de toekomst.

 

Planning: dit gaat er gebeuren

De ligging en de potentie van het gebied maken Meijnerswijck tot een uniek project. We pakken de gebiedsontwikkeling coöperatief aan. Dat betekent dat we het met z’n allen doen, in verbondenheid: gebruikers, bewoners, ontwikkelaars, architecten en gemeente werken samen om het gebied vorm te geven.

In de nabije toekomst voeren we verschillende uitvoeringswerkzaamheden uit om het plan Meijnerswijck te realiseren.

2025

Start bouwwerkzaamheden

Start in Q1; naar verwachting
2024

Sloop bestaande panden

Start in Q1; naar verwachting
2024

Gedetailleerde uitwerking

Q1 [naar verwachting]: Nu het bestemmingsplan definitief is, gaan we aan de slag met het ontwerpen van de architectuur en de gedetailleerde uitwerking van de gebouwen. In de eerste fase ligt de focus vooral op het ontwerpen van het gebied rondom de ASM Haven.
2024

Start verkoop woningen

Start inschrijving op de woningen in deelgebied Stadshavens.

Grondwerk

[Planning volgt]: Voordat we op Meijnerseiland kunnen bouwen, staat het nodige grondwerk te wachten: het uitgraven van de nevengeul en het ophogen van het eiland. Dit grondwerk neemt ongeveer een jaar in beslag.

Werkzaamheden festivalterrein

[Planning volgt]: We gaan aan de slag met het uitwerken van het ontwerp voor het evenemententerrein. Deze werkzaamheden plannen we zoveel mogelijk buiten het festivalseizoen.

Bouwverkeer

[Planning volgt]: We realiseren de oostelijke aansluiting op de Eldenseweg zo snel mogelijk. Dit zorgt ervoor dat het gebied straks direct bereikbaar is, zonder door de wijk Malburgen te hoeven. Zo ontlasten we de wijk van bouwverkeer.
2019

Inrichtingsplan

Q2: Op basis van het goedgekeurde Masterplan hebben we de ontwikkelingsgebieden Meijnerseiland en de Stadshavens verder verfijnd in het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan & Schetsontwerp Inrichtingsplan (VOSP).
  • 2025
  • 2024
  • 2024
  • 2024
  • 2019

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?