Meijnerswijck Bouwvoorbereidende werkzaamheden

Er worden verschillende bouwvoorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het plan Meijnerswijck te realiseren.

Week 19

Proefsleuven graven

Vanaf 6 mei aanstaande graven wij proefsleuven in de kale vlakte aan de voet van de John Frostbrug. Deze werkzaamheden zijn nodig om de exacte ligging van de waterleidingen te kunnen bepalen.
Week 14

Start graven nevengeul

De graafwerkzaamheden starten met het verwijderen van de bovenlaag die in depot wordt opgeslagen. De rest van de vrijkomende grond gebruiken we om het eiland op te hogen en om de oostelijke ontsluiting te kunnen maken. In de buurt van de ASM Haven liggen nog enkele funderingen in de grond. We hebben een sloopmelding gedaan om deze funderingen na het festivalseizoen te mogen verwijderen.
Week 13

Aanvullend booronderzoek

De komende periode wordt met een aanvullend booronderzoek gericht de bodemgelaagdheid ter plaatse van de geul onderzocht. In combinatie met een radartechniek krijgen wij hierdoor meer inzicht in de bodemopbouw en de aanwezigheid van mogelijke archeologische resten. Locaties waar afwijkingen worden gedetecteerd, worden onder leiding van een archeoloog vrij gegeven.
Week 6 t/m 8

Explosievenonderzoek

OOO (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten) Archeologisch onderzoek Onderzoek archeologie en niet gesprongen explosieven wordt uitgevoerd.
Week 3 t/m 8

Inmeten bomen

In het geval van het inmeten van bomen voor toekomstige plannen, is het belangrijk om nauwkeurig informatie vast te leggen. Om bomen zoveel mogelijk in te passen in de toekomstige plannen, willen wij per boom de positie, de omvang, de hoogte en de levensduur weten. Als bomen niet in te passen zijn, onderzoeken wij de verplantbaarheid. Als dit geen optie is moet er een kapvergunning worden aangevraagd.
Week 3 t/m 9

Start sloopwerkzaamheden

Start sloopwerkzaamheden van de gebouwen op het toekomstige Meijnerseiland. Voor deze sloopwerkzaamheden is een melding ingediend bij de gemeente en zijn direct omwonenden geïnformeerd. Ook vinden er werkzaamheden plaats in het gehele projectgebied om de ligging van kabels en leidingen en het draagvermogen van de grond door sonderingen vast te stellen.
  • Week 19
  • Week 14
  • Week 13
  • Week 6 t/m 8
  • Week 3 t/m 8
  • Week 3 t/m 9

Vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden?

Als je vragen of opmerkingen hebt over de werkzaamheden, kunt je altijd contact opnemen met onze omgevingsmanager. Hij staat klaar om met je in gesprek te gaan en je vragen te beantwoorden.