Natuur in Meijnerswijck

De verrassing is groot, wanneer je de Nelson Mandelabrug oversteekt. Of wanneer je vanuit Malburgen de rijke natuur binnenstapt. Een compleet andere wereld; en dat binnen enkele seconden. Dit is Meijnerswijck – een natuurgebied waar de tijd lijkt stil te staan. Waar je tot rust komt. En tegelijk een gebied vol levenskracht. Een plek met de ruimte om te groeien. Leven zoals het zou moeten zijn.

Op Meijnerseiland vind je adembenemend mooie natuur. Het is de droom van velen: vrijstaand wonen, midden in het groen. Met ruimte voor jou en de natuur. Zonder dat je eigenlijk een auto nodig hebt, want het centrum en het centraal station bevinden zich op slechts 750 meter afstand.

Ruimte voor de natuur

In het gebied leven bijna 200 vogelsoorten en meer dan tien zoogdiersoorten. Het is het huis van bevers, watervogels, kikkers en vlinders. Konikpaarden en Gallowayrunderen grazen rond. Wind en water hebben vrij spel. Het gebied herbergt een overvloed aan biodiversiteit, met ruim 450 plantensoorten. Met natuur die altijd in beweging is – soms woest en nat, soms droog en rauw. Maar altijd bruisend van energie. 

Dit fraaie gebied behouden we. De plannen zijn helder: op minder dan 1% van het totale gebied komt straks natuurinclusieve bebouwing. De natuur speelt de boventoon – en blijft dat doen. Sterker nog: we gaan haar verbeteren en toegankelijker maken. We geven extra ruimte aan de rivier. En nieuwe natuur wordt toegevoegd: stranden, ooibossen, rivierduinen, water en kilometers begaanbare oevers. Vervuilde en verwaarloosde plekken verdwijnen, zoals het verharde bedrijfsterrein aan de rand van Meijnerswijck dat wordt omgevormd tot een natuurlijk eiland.

Door schoonheid overrompeld. Bomen weerspiegeld in de Uiterwaard. De stad voelt opeens ver weg.

Ruimte voor de rivier

In het nieuwe plan krijgt de rivier de ruimte. Er komt één grote nevengeul die altijd in verbinding staat met de Rijn. Daarvoor graven we bepaalde stukken wal – die fungeerden als scheiding – door. Ook wordt er een nieuwe nevengeul gegraven in het verlengde van de Plas van Bruil tot aan De Praets. Zo ontstaat het schiereiland: Meijnerseiland. 

De weg van De Praets naar Meijnerseiland wordt een doorlaatwerk; dat is een brug waar de Rijn bij hoog water onderdoor stroomt. Dit helpt de doorstroom van het water en verlaagt de waterstand van de rivier. Bovendien blijft het wegdek zo altijd boven rivierwaterpeil.

 Ook bij het festivalterrein op de kop van de Stadshavens wordt ruimte gemaakt voor de Rijn. We verlagen een deel van het terrein, zodat de rivier meer ruimte krijgt. Dit zorgt voor een betere doorstroming op een cruciale plek in de rivier en zorgt voor waterstandsdaling tijdens hoogwater. 

Nieuwe gebouwen plaatsen we alleen op al verhoogde delen: in de Stadshavens en op het Meijnerseiland. Deze hoogte, minimaal 14+ NAP, ligt boven alle mogelijke peilen en dat maakt deze plekken hoogwatervrij. Altijd droge voeten!

Hier wil ik leven!

Wil jij exclusief wonen in het groene hart van Arnhem? Voor meer informatie over de vrijstaande woningen, bekijk je het actuele aanbod hier.